3 Şubat 2013 Pazar

2013 Dernekler Dairesi Proje Desteği


İç İşleri Bakanlığı’nın  “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge”  kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere yapacağı mali yardımlar için 2013 yılında desteklenecek proje konuları belirlenmiştir.
2013 yılı için desteklenecek proje konuları:
a) Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler,
b) Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
c) Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler,
ç) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
d) Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler,
e) Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,
f) Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.
İçişleri Bakanlığı’nca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini hazırlayarak dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Mayıs dönemi için son başvuru tarihi 1 Nisan 2013’tür.
Eylül Dönemi için başvuru tarihleri 2 Nisan – 1 Ağustos 2013 tarihleri arasındadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder